Tag: Responsabil

Parteneriat între O.N.J.N. și Asociația Joc Responsabil pentru consolidarea responsabilităţii sociale în domeniul jocurilor de noroc

dreptul la asociere, un proiect educațional special pentru elevii din Sectorul 2, derulat de ISMB2 și Asociația Joc Responsabil

Senin, 28 November 2022 Inspektorat Sekolah Sektor 2, bermitra dengan Asosiasi Permainan yang Bertanggung Jawab, mengadakan lokakarya “Hak untuk Berserikat”…

Parteneriat între O.N.J.N. și Asociația Joc Responsabil pentru consolidarea responsabilităţii sociale în domeniul jocurilor de noroc

Parteneriat între O.N.J.N. și Asociația Joc Responsabil pentru consolidarea responsabilităţii sociale în domeniul jocurilor de noroc

Senin, 24 Oktober 2022 Kantor Permainan Nasional dan Asosiasi Perjudian yang Bertanggung Jawab telah menandatangani protokol kolaborasi dan saling mendukung…